Chuyên bán Điều khiển lập trình (PLC) Siemens, Mitsubishi, Omron, Schneider, Delta, Kinco, các loại cáp lập trình PLC

Nhận viết chương trình PLC cho các dây chuyền sản xuất theo yêu cầu công nghệ của khách hàng

Sản phẩm mới nhất

Copyright © 2017 Điều khiển lập trình - PLC.
Tel : 08.37658733 - Fax: 08.37658738 - Hotline : 0917949933 - Email : plc@phuonglai.com